10Nov

5 tips för en ökad kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen

Bryr du dig om relationen till dina kandidater? Om inte, så är det hög tid att börja göra det nu!

Relationer är viktiga. De behöver vårdas och tas om hand. Hur du sköter dina kandidater är avgörande för hur de uppfattar dig som arbetsgivare och varumärke. Kanske är det därför viktigare än du kan tro att ta hand om dem på rätt sätt!

Nästan 60% av arbetssökande har haft en dålig kandidatupplevelse, och 72% av dessa delar med sig av sin upplevelse på sociala medier eller till vänner och familj.

Studier visar också att så mycket som upp till 70 % av kandidater som haft en negativ kandidatupplevelse inte är beredda att köpa företagets produkter eller tjänster efter det. Här kan ni läsa en artikel om hur brittiska Virgin Media förlorade ca 50 MSEK om året i intäkter på grund av en dålig kandidatupplevelse. 

En bra upplevelse resulterar oftast i fler och bättre ansökningar, snabbare rekrytering och bättre rykte. Relationen med dina kandidater är därför viktig för företagets varumärke, och bör vårdas med omsorg.

Vi har undersökt och sammanställt de fem viktigaste komponenterna som man bör tänka på för att skapa en hög kandidatupplevelse.  

 

Effektiv Kommunikation

Effektiv kommunikation är hjärtat i en bra kandidatupplevelse. En undersökning visar att 34 % av jobbsökande inte fick något svar på sin ansökan inom två månader, och bara 7 % blev informerade om att de inte fick jobbet. Det är viktigt att ni håller en tydlig kommunikation med kandidaterna och kontinuerligt ger dem information om var de står i rekryteringsprocessen och när de kan förvänta sig återkoppling. Det finns idag tekniska lösningar som förenklar denna kommunikation och garanterar att kandidaterna är kontinuerligt informerade om sin ansökningsstatus, vilket förbättrar deras upplevelse.

Tydlig tidslinje

En stor källa till frustration för kandidater är oklarheter kring rekryteringsprocessens tidsplan. Studier visar att 83 % av jobbsökande tycker att arbetsgivare kan förbättra kandidatupplevelsen genom att ange en tydligare tidslinje. Många arbetsgivare lämnar kandidater i ovisshet om processens gång och när de kan förvänta sig återkoppling. En väldefinierad tidslinje kan minska stress och oro hos kandidaterna.

En enkel ansökansprocess

Det är viktigt att ansökansprocessen är smidig eftersom många kandidater avbryter ansökan om det är för många steg och obligatoriska val. Det ska vara enkelt för kandidaterna att lämna in sina ansökningar och relevanta dokument. Att initialt begära endast grundläggande uppgifter för att sedan komplettera med mer information vid behov kan minska komplexiteten och göra processen mindre frustrerande för kandidaterna.

Konstruktiv återkoppling

Många arbetsgivare glömmer att ge återkoppling till de kandidater som inte går vidare i processen. Att bara 7 % av kandidaterna får ett besked om att de inte gått vidare i processen via telefon är något som inte går obemärkt förbi i den totala kandidatupplevelsen. De som inte anställs måste få veta att deras tid och ansökan var värdefull och att de kommer att övervägas för framtida möjligheter, eller att de får tips för sitt fortsatta jobbsökande, vilket lämnar kandidaterna med en positiv känsla.

Samla in feedback från kandidater

Det är också viktigt att söka feedback från kandidaterna om deras upplevelser av rekryteringsprocessen. Även om inte alla kommer att svara, är det värdefullt att erbjuda möjligheten genom att skicka ut enkäter. Feedbacken kan vara en viktig indikator på vad ni gör rätt och vad som kan förbättras.

Kontakta Asta Agency

 

Vill ni höra mer om hur Asta Agency arbetar med kandidatupplevelse eller behöver hjälp med att implementera förändringar i er rekryteringsprocess för att öka er kandidatupplevelse är ni varmt välkomna att kontakta oss på Asta Agency.

02Oct

AI i Rekryteringsprocessen: Framtidens Verktyg för Rekrytering

Hur AI transformerar rekryteringsprocessen: Från automatisering till bättre matchningar

Rekryteringslandskapet genomgår en revolution tack vare framstegen inom artificiell intelligens (AI). Med möjlighet att optimera varje steg i rekryteringscykeln, kommer AI att spela en allt viktigare roll inom bemanning och rekrytering. Nedan listar vi fem delar ur rekryteringsprocessen där ni redan idag bör undersöka möjligheten till automatisering. 

Automatiserad jobbannonsering

Rätt marknadsföring är avgörande för att nå ut till potentiella kandidater. Med hjälp av AI kan jobbannonser skapas som är optimerade för att nå rätt målgrupp. Dessa system kan analysera tidigare framgångsrika jobbannonser, identifiera trender och till och med föreslå ändringar i realtid för att maximera synlighet och engagemang. Det finns framförallt tre fördelar med detta; snabbare attraktion av kandidater, fler kandidater per annons och bättre matchning av kandidat till rollen.

CV-screening

Screening av inkomna ansökningar är en stor tidstjuv för en rekryterare. Genom att använda AI-drivna algoritmer kan rekryteringsprocessen accelereras utan att kompromissa med kvaliteten. AI tjänster kan snabbt analysera varje CV för relevant erfarenhet, färdigheter och andra kriterier, och matcha detta mot jobbannonsen eller kravprofilen. Detta säkerställer på ett snabbt och effektivt sätt att endast de mest relevanta kandidaterna går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. 

Automatisk frågegenerering

För att säkerställa att intervjuprocessen är så informativ och relevant som möjligt, kan AI hjälpa till med att skräddarsy frågor baserat på jobbannonsens krav. Detta leder inte bara till mer konsekventa intervjuer, utan också till att kandidater känner att processen är rättvis och fokuserad på relevanta kompetenser.

Automatisk transkribering
Med AI kan rekryterare spara värdefull tid i intervjusteget. Istället för att manuellt skriva ner eller minnas varje detalj från ett intervjusamtal, kan AI omvandla hela konversationen till en lättläst text. Dessutom kan renskrivning och strukturering av texten bidra till att höja kvaliteten och användbarheten av dessa transkriptioner.

Förbättrad kandidatupplevelse

I en värld där kandidater ofta har flera jobbalternativ att välja mellan, är kandidatupplevelsen nyckeln till att locka och behålla de bästa talangerna. Att ha en snabb och personlig återkoppling är den viktigaste parametern i att hålla en hög kandidatupplevelse. AI-drivna system och andra interaktiva verktyg kan hålla kandidater informerade, engagerade och värderade under hela rekryteringsprocessen. Många av dessa verktyg finns redan integrerade i flera ATS-system. 

Kontakta Asta Agency

Medan tekniken fortsätter att utvecklas, erbjuder AI redan nu verktyg som kan revolutionera rekryteringsprocessen. Men oavsett hur avancerade dessa verktyg blir, kommer mänsklig insikt och expertis alltid att vara ovärderliga. Forskning visar, särskilt i denna tidiga AI-ålder, att kombinationen av teknologiska framsteg och mänsklig intuition är den mest effektiva metoden för rekrytering och ger bäst resultat.

Om du letar efter en partner som kombinerar det bästa av båda världarna – teknologiska lösningar med en mänsklig touch – är du varmt välkommen att kontakta oss på Asta Agency.