18sep

De dolda kostnaderna vid felrekrytering – Påverkan på företagens tillväxt

De dolda kostnaderna vid felrekrytering – Påverkan på företagens tillväxt

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är en väl genomförd rekryteringsprocess avgörande för att säkerställa att företaget fortsätter växa och blomstra. Att hitta rätt kandidater för rätt positioner är ett hantverk som inte bara påverkar produktivitet och effektivitet för bolagen, utan även ekonomin i det långa loppet. Felrekryteringar kan medföra betydande kostnader och påverka företagets välbefinnande på olika sätt.

När man pratar om kostnader för en felrekrytering är det naturligtvis de ekonomiska aspekterna som först kommer i åtanke. Enligt studier varierar kostnaden för en felrekrytering från hundratusentals kronor till miljontals kronor. Dessa kostnader inkluderar annonsering, intervjuer, internutbildning och andra direkt eller indirekt relaterade utgifter under den anställdas första tid.

Låt oss gräva djupare in i dessa kostnader för att få en bättre förståelse av hur de kan påverka företaget.

  1. Direkta kostnader: De mest uppenbara kostnaderna inkluderar annonseringskostnader, rekryterares och rekryterande chefers arbetstid och andra direkta kostnader i rekryteringsprocessen såsom tester och bakgrundskontroll. Utöver de direkta rekryteringskostnaderna för den nyanställde, så tillkommer även kostnader för en ersättningsprocess för att rekrytera en ersättare till samma tjänst.
  2. Anställningskostnader: All typ av direkt onboardingkostnad för den nyanställde vilket innefattar lönekostnader, utrustning, arbetskläder, licensavgifter och övriga kostnader. Då den anställde inte från start skapar en avkastning för bolaget blir detta en direkt kostnadspost.
  3. Tappad produktivitet: När en ny medarbetare inte lever upp till förväntningarna, påverkar det arbetslagets produktivitet och kan leda till förlorade affärsmöjligheter.
  4. Utbildningskostnader: Om en ny anställd inte levererar som förväntat krävs mer tid och resurser för att träna och integrera hen i teamet.
  5. Omätbara konsekvenser: En felrekrytering kan vara mentalt påfrestande för både ledningen och arbetslaget, och i värsta fall skapa spänningar inom arbetsgruppen vilken kan påverka arbetsplatskulturen negativt.

Reflektion är nyckeln. Att lära av varje rekryteringsprocess är en investering i framtiden. Genom att analysera varför en rekrytering gick fel kan vi förbättra vår förståelse för kandidatmarknaden och finjustera vårt tillvägagångssätt.

betim bajrami – co-founder asta agency

En optimerad process – Hur gör man?

För att maximera potentialen i varje rekrytering är det nödvändigt att förstå och identifiera kandidaternas drivkrafter. Genom att tydligt definiera vad som motiverar och engagerar dem kan en stark koppling skapas till företagets unika försäljningspunkter (USP:ar). Denna matchning genererar ett högre medarbetareengagemang, vilket i sin tur resulterar i positiva effekter som förbättrad arbetsprestation och minskad personalomsättning.

För att navigera i den ständigt föränderliga kandidatmarknaden är flexibilitet en central faktor. En dynamisk rekryteringsprocess som anpassas till de aktuella förhållandena och kraven är viktigare än någonsin. Att kunna anpassa sig till den skiftande marknadens behov och förväntningar är en nyckelkomponent i att lyckas undvika felrekryteringar.

Samtidigt är det viktigt med en genomtänkt och strukturerad rekryteringsprocess. En välgjord kravprofil som inkluderar både yrkesmässiga och personlighetsmässiga kompetenser utgör en stark grund. Genom att identifiera och definiera de kritiska kompetenserna och motivationsfaktorerna kan den riktas mot rätt kandidater.

Även om arbetsprov och screeningtester är relevanta, kan en överdriven användning av dessa metoder vara onödig. Istället bör dessa instrument användas på ett strategiskt sätt, som en del av en bredare bedömningsprocess. Genom att integrera dessa verktyg på ett balanserat sätt kan rekryteraren bättre förutse kandidatens framtida arbetsprestation och kulturella passform.

Minska kostnaderna genom professionell rekrytering

Att undvika felrekryteringar är avgörande för företagets framgång och hållbarhet. Kostnaderna, både de mätbara och omätbara, kan vara betydande och påverka både kortsiktig och långsiktig lönsamhet. Genom att investera i en strukturerad rekryteringsprocess, använda validerade metoder och ta hjälp av branschexperter som Asta Agency kan man undvika dyra misstag och säkerställa att organisationen är på rätt väg mot tillväxt och framgång.

Kontakta Asta Agency idag för att ta nästa steg mot en framgångsrik rekryteringsstrategi som sparar tid, pengar och resurser.

Läs mer om Asta Agencys tjänster Klicka här